top of page

Bezpieczeństwo biznesu

Mam świadomość jak ważne jest stworzenie komfortowych warunków dla bezpie-cznego prowadzenia działalności gospodarczej.

Dla naszych Klientów świadczymy usługi mające na celu ograniczenie ryzyk prawnych, w tym także karnoprawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz osobami nią zarządzającymi. W ramach powyższych usług oferujemy:

  • audyt prawny (due dilligence) działalności z punktu widzenia zgodności z przepisami prawa;

  • usługi sprawdzenia kontrahentów (tzw. biały wywiad);

  • bieżącą współpracę z działami compliance klienta; 

  • monitoring działalności klienta z punktu widzenia ryzyka karnoprawnego dla osób zarządzających;

  • rewizję istniejących procedur wymaganych przepisami prawa (np. w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy /AML/ lub bezpieczeństwa informacji);

  • skuteczne dochodzenie należności;

  • natychmiastową reakcję na zagrożenia prawne dla działalności gospodarczej klienta lub osób nią zarządzających;

  • ochronę prawną klienta lub osób zarządzających działalnością gospodarczą.

  • optymalizację działalności klienta z punktu widzenia ryzyk prawnych;

  • absolutną poufność.

bottom of page