top of page

O mnie

Dr Piotr Ochman od ponad 10 lat zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej zorientowanej na klientów biznesowych oraz osoby fizyczne.

Piotr Ochman - radca prawny, adwokat, doktor nauk prawnych, autor wielu publikacji naukowych, w tym dwóch monografii dotyczących karnoprawnej ochrony działalności bankowej oraz karnoprawnej ochrony rynku kapitałowego, opublikowanych w renomowanych wydawnictwach prawniczych. Adiunkt w Katedrze Kryminologii i Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Kierownik Podyplomowego Studium Prawa Karnego Gospodarczego, Wykładowca Podyplomowego Studium Prawa Karnego Wykonawczego.

Pełnił obowiązki kierownika Katedry Kryminologii i Prawa Karnego Gospodarczego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zasiadał w radach nadzorczych spółek publicznych i niepublicznych. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako prawnik w spółkach giełdowych (in house lawyer), a także świadcząc usługi prawne dla podmiotów gospodarczych, jednostek samorządu terytorialnego i osób fizycznych.  

Od ponad 10 lat zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej.

Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie gospodarczym. Skutecznie reprezentuje klientów w sądowych i pozasądowych sporach gospodarczych. Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów z branży pośrednictwa finansowego, usług medycznych, nieruchomości, obrotu hurtowego kosmetykami i chemią gospodarczą, surowcowej, farmaceutycznej, elektronicznej, IT, windykacyjnej.

Biegle włada językiem angielskim, w tym prawniczym.

bottom of page