top of page
Kancelaria zajmuje się kompleksowym wsparciem prawnym w obszarze tzw. White Collar Crimes

White Collar Crimes

Przestępczość gospodarcza i przestępczość skarbowa to wciąż terra incognita dla organów ścigania i organów wymiaru sprawiedliwości. Kancelaria świadczy pomoc klientom na wszystkich etapach postępowań w sprawach o przestępstwa gospodarcze lub przestępstwa skarbowe, a także odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Usługi Kancelarii w powyższym zakresie obejmują:

  • porady w sprawach o przestępstwa gospodarcze i przestępstwa skarbowe;

  • sporządzanie opinii prawnych na potrzeby postępowań przygotowawczych lub sądowych;

  • aktywną i skuteczną obronę w sprawach o przestępstwa gospodarcze (np. korupcję, pranie pieniędzy, nielegalne prowadzenie działalności finansowej, oszustwa przetargowe, oszustwa kredytowe, insider trading, piramidy finansowe, wyłudzenia);

  • aktywną i skuteczną obronę w sprawach o przestępstwa skarbowe (oszustwa podatkowe, przemyt, paserstwo, przestępstwa przeciwko obowiązkom podatkowym, itp.);

  • aktywną i skuteczną obronę w sprawach odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

  • aktywne i skuteczne reprezentowanie pokrzywdzonego przestępstwami gospodarczymi w postępowaniach przeciwko sprawcom tych przestępstw;

  • aktywne i skuteczne dochodzenie roszczeń pokrzywdzonego wobec skazanych za przestępstwa gospodarcze;

  • optymalizację działalności klienta;

  • absolutną poufność.

bottom of page